Скачать

История   Вебмастер   ТВ Видео   Аудио   


Руководство по PHP5 Вебмастер >> PHP Автор: PHP Documentation Group Формат: chm |  Вес: 7.07 MB PHP, что означает "PHP: Препроцессор Гипертекста", является широко используемым языком сценариев общего назначения с открытым исходным кодом. PHP создавался специально для ведения Web-разработок и может использоваться непосредственно в HTML-коде. Синтакси
ԱՆԴՐԱՆԻԿ. Առաքելոց վանքի կռիվը История >> Новая и новейшая история Автор: Օզանյան Անդրանիկ Формат: pdf |  Вес: 0.3 MB Զօրավարի յուշերը գրի է առել Լեւոն Կ. Լիւլեճեանը Առաջին անգամ հրատարակուել է Բոստոնում` 1924-ին: Ամփոփում է զօրավար Անդրանիկի յուշերը՝ 1901թ. Մշոյ Առաքելոց վանքում ապաստանած Հայ Ֆիդայիների՝ Օսմանեան Թուրքիայի դէմ հերոսական պայքարի մասին։ Անդրանիկին ...
«Կիլիկիայի հայկական պետության պետական կարգը» История >> Средние века Автор: Անդրանիկ Տոնոյան Формат: pdf |  Вес: 0.39 MB Մեր առջեւ նպատակ ենք դրել ներկայացնել Կիլիկիայի հայկական պետության XI-XIV դարերն ընկած ժամանակաշրջանի պետական կարգը: Սույն խնդրի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները սակավ են եւ մեր ավարտական աշխատանքը գրելիս փորձել ենք այդ երկասիրությունները քննել, ...
Կիլիկյան հայկական թագավորությունը [Թ. Մ] История >> Средние века Автор: Թորանյան Մինաս Формат: pdf |  Вес: 2.85 MB Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությունը կարելի է բաժանել երկու գլխավոր շրջանի. ա) 1080 - 1198 թվականներ՝ հայկական պետության գոյացման եւ ամրապնդման ժամանակաշրջանը, երբ այն մեծ իշխանություն էր եւ բ) 1198-1375 թվականները՝ նրա բարգավաճման եւ այնուհետև ...