Ներբեռնում

Պատմություն   Վեբվարպետ   TV Վիդեո   Աուդիո   


Руководство по PHP5 Վեբվարպետ >> PHP Հեղինակ՝ PHP Documentation Group Ֆորմատ՝ chm |  Ծավալ՝ 7.07 MB PHP, что означает "PHP: Препроцессор Гипертекста", является широко используемым языком сценариев общего назначения с открытым исходным кодом. PHP создавался специально для ведения Web-разработок и может использоваться непосредственно в HTML-коде. Синтакси
ԱՆԴՐԱՆԻԿ. Առաքելոց վանքի կռիվը Պատմություն >> Նոր և նորագույն շրջան Հեղինակ՝ Օզանյան Անդրանիկ Ֆորմատ՝ pdf |  Ծավալ՝ 0.3 MB Զօրավարի յուշերը գրի է առել Լեւոն Կ. Լիւլեճեանը Առաջին անգամ հրատարակուել է Բոստոնում` 1924-ին: Ամփոփում է զօրավար Անդրանիկի յուշերը՝ 1901թ. Մշոյ Առաքելոց վանքում ապաստանած Հայ Ֆիդայիների՝ Օսմանեան Թուրքիայի դէմ հերոսական պայքարի մասին։ Անդրանիկին ...
«Կիլիկիայի հայկական պետության պետական կարգը» Պատմություն >> Միջնադար Հեղինակ՝ Անդրանիկ Տոնոյան Ֆորմատ՝ pdf |  Ծավալ՝ 0.39 MB Մեր առջեւ նպատակ ենք դրել ներկայացնել Կիլիկիայի հայկական պետության XI-XIV դարերն ընկած ժամանակաշրջանի պետական կարգը: Սույն խնդրի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները սակավ են եւ մեր ավարտական աշխատանքը գրելիս փորձել ենք այդ երկասիրությունները քննել, ...
Կիլիկյան հայկական թագավորությունը [Թ. Մ] Պատմություն >> Միջնադար Հեղինակ՝ Թորանյան Մինաս Ֆորմատ՝ pdf |  Ծավալ՝ 2.85 MB Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությունը կարելի է բաժանել երկու գլխավոր շրջանի. ա) 1080 - 1198 թվականներ՝ հայկական պետության գոյացման եւ ամրապնդման ժամանակաշրջանը, երբ այն մեծ իշխանություն էր եւ բ) 1198-1375 թվականները՝ նրա բարգավաճման եւ այնուհետև ...